helenabratt.blogg.se

aktuellt: Schablonladan

Tack alla medhjälpare! /Thanks to all collaborators !

Publicerad 2012-12-06 21:07:00 i schablonladan, stencil barn

Ett ENORMT gigantiskt stor TACK till ALLA som hjälp till under projektets gång. Med borstning, oljning, målning, skissning, dra snören, dokumentation, matlagning, byggnation & rivning av ställningar, fika, formulering av ansökningar, spridning av information, reparationer, skratt, nötandet av penslar & mycket annat. Utan alla vänner, vänners vänner, familj & bekanta hade detta inte varit mjöjligt. TACK! De som bistått med sina händer är: Klara Albertsson Borås, Naoko Okada Japan, David Larsson Bollnäs, Anna Larson Rengsjö, David Larson Rengsjö, Eric Wafula Bollnäs, Martin Eltermann Skara, Hiroshi Ito Japan, Mikael Edström Rengsjö, Lennart From Rengsjö, Haruka Furuyama Japan, Mathilda Carlsson Bredsjö, Johanna Margareta Nilsson Halmstad, Yumi Arai Japan, Sara Guldbacke Sala, Catrin Lundgren Lidingö, Lukas Eriksson Udevalla, Emelie Zetteberg Norrala, Sandra Eriksson Bollnäs, Per Bratt Söderhamn, Göran & Kristina Bratt Rengsjö. 
 
// A enormous big THANKS to ALL who helped out during the project with brushing, oiling, painting, drawing, put up strings, documentation, cooking food, build scaffold, fika, wirte applications, spread information, repairing, laught & alot of other tings. Without all friends, friends of friends, family & other helping people this project wouldn´t been done. Once again THANKS! All who been using their hands is: Klara Albertsson Borås, Naoko Okada Japan, David Larsson Bollnäs, Anna Larson Rengsjö, David Larson Rengsjö, Eric Wafula Bollnäs, Martin Eltermann Skara, Hiroshi Ito Japan, Mikael Edström Rengsjö, Lennart From Rengsjö, Haruka Furuyama Japan, Mathilda Carlsson Bredsjö, Johanna Margareta Nilsson Halmstad, Yumi Arai Japan, Sara Guldbacke Sala, Catrin Lundgren Lidingö, Lukas Eriksson Udevalla, Emelie Zetteberg Norrala, Sandra Eriksson Bollnäs, Per Bratt Söderhamn, Göran & Kristina Bratt Rengsjö.
 
Bilder på några av dem som arbetade med projektet.// Pictures of some of the people who worked during the project.
 
 

projektbeskrivning -kort / short description of the project

Publicerad 2012-07-12 19:34:34 i information

Schablonladan -ett projekt för att uppmärksamma gamla kulturskatter

Ladan ligger i Knyssla, Rengsjö brevid riksväg 50 mellan Bollnäs och Söderhamn. Den skall målas i ett uppförstorat schablonmönster från Rengsjö hembygdsgård. Arbetet skall utföras 10-30 augusti av tidigare studenter från Capellagården och även andra intresserade. Arbetet utförs ideellt och de som målar får fri kost och logi på Ohlandersgårdens vandrarhem. Samt en guidad tur på Rengsjö hembygdsgård.
Min idé med det här projektet är att visa upp schablonen för personer som i vanliga fall inte kommer i kontakt med den här typen av kulturarv/ hantverk. 
 
 
Stencil barn -a project to show old cultural treasures
 
The barn is located in Knyssla, Rengsjö next to road 50 between Bollnäs & Söderhamn. It will be painted with an enlarged traditional stencil pattern from a folk museum in Rengsjö. The work will be done 10-30 of august by former students from Capellagården & some others. It´s voluntary work & the participants will have free food & accommodation at Ohlandersgårdens hostel. They will also have a guided tour at the folk museum Västerby in Rengsjö. My idea with this project is to show the traditional stencil painting for those who do not usually come in contact with this kind of heritage/ craft.
 
 
 
 

projektbeskrivning- lång

Publicerad 2012-07-11 10:25:04 i schablonladan, stencil barn

Schablonladan -ett projekt för att uppmärksamma gamla kulturskatter

 

Det är ett stort ansvar för dagens och framtidens samhälle att förvalta vårt kulturarv. Jag tycker det är viktigt att gemene man får ta del av detta och inte bara de som själva har ett specifikt intresse. Många gamla tekniker, hantverk och befintliga objekt har hamnat i periferin och är på gränsen att glömmas bort. Under mina två år på den Textila utbildningen på Capellagården, Carl Malmstens skola för gestaltande arbete, och även under mitt år på Väv utbildningen på Sätergläntan, hemslöjdens gård så har mitt intresse för min egna hembygds historia och dess hantverk vuxit sig starkare.

 

Under mitt senaste år på Capellagården har det tagit sig uttryck i att jag har arbetat med traditionella schabloner från min hembygd som inspiration. Jag ritade av mönster i både Regnells östra och västra på Västerby, Rengsjö hembygdsby i somras. Jag har arbetat utifrån dessa när jag skapat egna mönster till textiltryck.

 

När man kommer till en hembygdsgård på en guidad tur, så finns det otroligt mycket som slåss om ens uppmärksamhet, textilier, foton, verktyg, redskap, bruksföremål, prydnadsföremål med mera. Så det är inte ens säkert att man hinner uppmärksamma tapeten, väggmålningen eller schablonens fulla prakt om man då inte har ett särintresse.

 

Schabloner är något som är vanligt förekommande på många ställen i Hälsingland och på många andra platser i landet. Idag finns det ett växande intresse för byggnadsvård, exempelvis Gysinge centrum för byggnadsvård. Även inom hemslöjdsrörelsen händer det mycket och man kan se en nyfikenhet och stark kreativitet hos ungdomar, se hemsidan www.zickerman.se där finns aktivitet från hela världen. Jag vill uppmärksamma våra kulturskatter och i det här fallet handlar det om schabloner från Västerby, Rengsjö hembygdsby. Det är något jag dessutom tror ligger väldigt rätt i tiden.

 

Längs riksväg 50 mellan Bollnäs och Söderhamn ligger Knyssla, där 200 meter från vägen står en jordbruksfastighet, en lada. Där passerar 3250 bilar per dygn, årsmedelvärdet enligt Trafikverkets mätning gjord år 2010. Min vision är att ladan skall målas med uppförstorade schabloner på den 54 kvadratmeter stora väggen som vetter mot vägen. I nuläget står en hel del utav förarbetet färdigt. Jag har fått tillåtelse av ägarna till ladan att måla, jag har pratat med tiotalet studerande på Capellagården som är intresserad att delta i projektet och utföra arbetet så som att borsta, tvätta och måla. För detta får de förutom en guidad tur till hembygdsgården och kringliggande platser, för en djupare inblick i projekt idén även mat och logi på Ohlandersgårdens STF vandrarhem i Rengsjö. Under projektets gång har jag även tänkt att arbetet skall dokumenteras, filmas för att sedan klippas ihop till en kortfilm.

 

Den 10 och 30 augusti i år planerar jag att ladan skall målas. När arbetet är färdigt tänker jag ordna så att en informations skylt sätts upp vid ladan där man kan läsa om vart mönstret kommer ifrån, idén kring projektet och vilka som arbetat med det. Det här kommer att fungera som en reklampelare för Västerby, samtidigt som den uppmärksammar schablonens tradition och historia i stort.

 

Jag hoppas och tror att schablonladan kan komma att ha en stor betydelse för Västerbys framtid. Även att yngre människor skall känna att det är en kreativt levande bygd de vistas i och kan inspireras utav detta. Jag planerar att kontakta media, lokal- och fackpress för marknadsföring av projektet.

Om

Min profilbild

Mitt namn är Helena Bratt, jag är 24 år & kommer från Rengsjö utanför Bollnäs i Hälsningland. Jag har under de senaste två åren studerat textil på Capellagården, Carl Malmstens skola för gestaltande arbete. Innan det ett år vävning på Sätergläntan, hemslöjdens gård. På den här bloggen har jag tänkt presentera de konst-, konsthantverk- & slöjdprojekt som jag bedriver. /// My name is Helena Bratt, I been studying art & carfts the last three years. On this blog I will present my projects. Kontakt: helena.bratt@hotmail.com Tel. 004673-8433854

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela